header image

Wat doe ik

Wat doe ik

Mijn werkgebied gaat voorbij de gebaande paden en het voor de hand liggende. Ik richt me bewust op het werken aan de bron van het gedoe. En met ‘werken aan’, bedoel ik dat ik me gericht afstem op jouw (organisatie)systeem, veld en vraagstuk en dat ik datgene belicht wat op dat moment in de onderstroom en subtiele lagen speelt en de aandacht vraagt. En dat is exact de informatie en energie die jij nodig hebt om waarlijk in beweging te komen, om de gewenste verandering stap voor stap van binnenuit in te kunnen gaan zetten.

Dit doe ik vaak in samenwerking met dieren, zij zijn namelijk van nature afgestemd op deze subtiele lagen. En bovendien zijn ze meesters in het zuiver aangeven van datgene wat voor ons waarlijk van belang is om aandacht voor te hebben. Samen met hun worden verborgen inzichten en dynamieken tot uitdrukking gebracht en ontstaat er gelegenheid tot transformatie en vernieuwing.

Mijn werkwijze kenmerkt zich als bevlogen, down to earth en to the point. Ik werk vanuit het principe dat we leven in verschillende zogenaamde systemen. Denk bijvoorbeeld aan je gezinssysteem van vroeger of juist dat van nu, aan het systeem en de ordening binnen een organisatie of vereniging, een vriendengroep etc.

Zelfs een mens of dier beschouw ik als een soort van systeem. Een ieder heeft bijvoorbeeld een fysiek lichaam, een mentaal lichaam, een emotioneel lichaam en een energetisch lichaam. Deze staan nauw met elkaar in verbinding en een onbalans, verborgen dynamiek of kwaal in het ene lichaam, is vaak in meer of mindere mate ook terug te vinden in een of meer van de andere lichamen.

Ons fysieke lichaam is hierbij een soort van laatste station. Wanneer we hier klachten ervaren, hebben die zich in een of andere vorm al eerder gemeld in een of meer van de andere lichamen. Ze zijn daar niet gehoord, -begrepen of -gewaar geworden, genegeerd of overrulled. Andere en meer signalen dienden zich aan en uiteindelijk werd ook een fysieke klacht zichtbaFunny_opstelling151212_kleinar en waargenomen.

Samen gaan we op zoek naar de oorzaak van de onbalans en de laag waarop we het verschil hierin mogen gaan maken.

Soms kan dit met een soort van ‘quick fix’ en volstaan bijvoorbeeld een workshop of het Kennismakingspakket ‘Gezocht: Meer Rust en Focus!’ en soms is het een intensiever en langer pad dat bewandeld mag worden. In grote lijnen zijn homeopathie, coaching- en therapie met de paarden (dieren), de Systemische methodiek (Familie opstellingen), de biotensor en het energetische werk de gereedschappen die ik hierbij veelal inzet.

 

Voordat de vorm zoals ik deze nu binnen ‘Lef om te Luisteren’ aanbiedt in 2015 het daglicht zag, verdeelde ik mijn tijd tussen mijn 2 eerdere bedrijven;

Vitamedi en Partner in Effect

Bij Vitamedi hielp ik paarden, honden en katten en hun eigenaren met het (her)vinden van hun balans. Balans op het gebied van lichaam, geest en contact met elkaar. Werkend met homeopathie en de informatie die de dieren teruggaven, bleek regelmatig dat hun gedrag en klachten ook een boodschap in zich droegen voor hun eigenaren/berijders. Dit was in de eerste plaats natuurlijk niet waar men voor kwam -men kwam tenslotte bij mij voor het dier dat niet goed in zijn vel zat- en dus werd deze waardevolle informatie vaak niet opgepakt of tot zich genomen. Heel begrijpelijk en tegelijkertijd vond ik het spijtig om te zien gebeuren.

Onder de vlag van Partner in Effect heb ik jarenlang onder meer leidinggevende functies bekleed, ondernemers en management teams ondersteund, (re)organisaties- en software implementaties begeleid. En wat ik hierbij opmerkte is dat gedragen veranderingen en beleidsvoering behoefte hebben aan meer dan alleen ondersteuning in de praktische uitvoering.
Onderliggende blokkades, patronen, verstrikkingen en beperkende overtuigingen waar ondernemers en hun team geen weet van hebben, hebben vaak tot gevolg dat het niet gaan stromen. En als er wel weet van is, dan ontbreekt vaak de kennis hoe de oorzaak hiervan aan te pakken en te transformeren naar een stromend geheel.

En daar waar ik het gemis ondervond in mijn beide bedrijven, ben ik gaan studeren, ontwikkelen en verfijnen en richt ik me nu op de mensen en bedrijven die bewust willen investeren in een volgende laag van groei en ontwikkeling.

Mijn begeleiding hierin kenmerkt zich door de Systemische methodiek, de zuivere feedback van dieren en mijn gevoel voor nuances en afstemming op informatie die in subtiele lagen voorhanden is.

 

Hoe werkt dat nu precies, het spiegelend vermogen van een paard?

Geluk160403_kleinEen paard kan zich niet niet systemisch gedragen. Het is van nature een prooidier dat in kuddeverband leeft. Het is voor hun letterlijk van levensbelang dat ze weten wat er binnen hun kudde leeft en beweegt. Want stel, er doemt een roofdier op aan de horizon, dan is het noodzaak dat iedereen binnen de kudde dit onmiddellijk weet en dat duidelijk is wie achter wie aan loopt en welke kant ze opgaan. Informatie en signalen verspreiden zich geluidloos en ogenschijnlijk onzichtbaar binnen de kudde. Wanneer nodig wordt beweging ingezet.

Het is deze systemische oorsprong en hun gevoeligheid en (levens)behoefte aan ‘duidelijkheid’ die ons mensen kan helpen bewust te worden van datgene in onszelf wat nog niet (volledig) zichtbaar is of we negeren. Datgene wat zich voor ons vaak nog op een onbewuste laag afspeelt. Zo blijkt hetgeen wij denken neer te zetten en uit te stralen, vaak anders te zijn dan hetgeen we daadwerkelijk van binnenuit en onbewust uitzenden en doen. En het mooie is; een paard vindt dit niet goed of fout, hij wijst ons enkel op de incongruentie tussen ons zijn en ons gedrag. Daar waar ons binnenste niet in overeenstemming is met ons buitenste. En juist omdat een paard, in tegenstelling tot ons mensen, niet beoordeelt, niet veroordeelt en geen verborgen agenda heeft, is de informatie die het ons teruggeeft zo zuiver en waar. Zonder label goed of fout, zonder beperkend kader, het is wat het is. Het paard vraagt ons enkel om erkenning van datgene wat er is. En met de erkenning ontstaat ook de ruimte voor herkenning en daarmee de mogelijkheid tot het ont-dekken van nieuw gedrag. Een paard als spiegel raakt onze kern en biedt ons gelegenheid en ruimte tot groei en ontwikkeling.

Ervaringen van klanten

Zó blij met jou! Ik met kalmte en rust.... echt Jacq, dat gelooft niemand :)

- Appje dat ik ontving -
Ervaringen van klanten

'Je moet het meemaken om te ervaren hoe bijzonder zoiets is, want bijzonder, dat is het zeker!'

- Sylvia -
Ervaringen van klanten

'Ik kon wel merken, naarmate ons gesprek vorderde, hoe makkelijk ik kon praten. Jacqueline gaf mij een veilig gevoel'

- Laura -
Ervaringen van klanten

'Ontroerend en emotioneel om zonder woorden geraakt te worden in mijn hart'

- Jeannette -
Ervaringen van klanten

'Jouw lieve paarden lieten mij zien: stilstaan of bewegen. Ertussen zit niks...'

- Sabine -
Ervaringen van klanten

'In een prachtige omgeving en bij een puur mensen ontdekken wat of waar jij veranderen kan'

- Annelies -
Ervaringen van klanten

'Ik bedenk me ineens dat ik onbewust gewoon m'n droom aan 't uitvoeren ben!'

- Appje dat ik ontving -
Ervaringen van klanten

'Fijn om op deze manier in vertrouwen je hart te luchten'

- Rob -
Ervaringen van klanten

'Jacqueline en de paarden maken met onvoorwaardelijke liefde en onvermijdelijke confrontatie zichtbaar wat mij te doen staat'

- Sara -