header image

Wie ben ik

Wie ben ik

JacquelineWas ik nu bijzonder en leuk? Of eigenlijk ‘gewoon’ raar? Vergezeld van een knipoog vroeg een vriend van me zich dit destijds af. Hij kon zijn vinger er nog niet goed op leggen… Aangenaam kennis te maken, ik ben Jacqueline Verhoef; bijzonder, raar en leuk. En desgewenst kan de komma tussen bijzonder en raar zo nu en dan weggelaten worden 😉

Het heeft even geduurd en het ging niet zonder slag of stoot en nu ik ben zover. Ik heb mijn anders zijn, anders kijken- en luisteren naar, verwelkomd en omarmd.

Vroeger al waren dieren mijn beste vriendjes. Op de vraag wat ik later worden wilde, antwoordde ik dan ook steevast iets in de trant van ‘met dieren werken’ of vreemde talen leren spreken en verstaan. Toch hadden opa en ik (hij was vaak degene die me ernaar vroeg) destijds echt niet kunnen bedenken dat ik, later als volwassene, deze dingen samen zou gaan voegen op mijn geheel eigen wijze. Een wijze waarop ik het zakelijke, het intermenselijke en het sensitieve deel in mij samen heb mogen voegen tot een product dat zowel op persoonsniveau als op bedrijfsniveau een dienende toegevoegde waarde heeft. Het zuivere weten en spiegelende vermogen van de dieren vertaal ik nu voor de mensen en bedrijven met hun hulpvragen. En laten we wel zijn, met zo’n baan is het toch best heel handig dat je op een andere manier naar je omgeving luistert en kijkt dan de meeste mensen onder ons.

Mooi, hoe dingen toch nog goed kunnen komen. En nog mooier om te realiseren dat de vorm van dit ‘goed’ vaak naadloos passend en tegelijkertijd heel anders is, dan wij zelf ooit hadden voorzien. En dit besef maakt me humble (sorry, de Nederlandse vertaling dekt, wat mij betreft, de lading niet). En humble, is ook hoe ik me voel als ik de vertaalslag van de dieren naar de mensen maak. Wat een voorrecht om dit te mogen doen en wat heeft het lang geduurd voordat ik het lef had dit deel van mij te erkennen en aan de buitenwereld te tonen.
En ook nu ben ik nog niet alle dagen even dapper hierin. Tegelijkertijd ben ik me er wel degelijk van bewust, dat ik hier ben om mijzelf te zijn. Dat is dan ook wel het minste wat ik kan doen, toch?!

 

Mijn keerpunt

Het keerpunt in mijn eigen leven kwam toen ik op een ochtend in 2009 wakker werd en zeker wist hoe en wat ik niet meer wilde in mijn leven. Na een lange worsteling had ik eindelijk het lef gevonden om dit te erkennen en mijzelf beter te gunnen. En hiermee ontstond de ruimte voor me om in beweging te komen. Weliswaar met horten en stoten, soms vol vertrouwen, vaker vol angst en regelmatig met weerstand. En toch, gaandeweg groeide mijn moed en steeds dapperder ging ik op zoek naar wat ik dan wel wilde.

Dit zoeken richtte zich vooral op hoe ik me wilde gaan voelen, in mijn lijf en in mijn leven. En sindsdien wordt ik regelmatig aangenaam verrast door de vormen en gedaanten waarin het zich aandient in mijn leven. Vaak zijn deze onverwacht, nieuw of onbekend voor mij en uiteindelijk dragen ze altijd het gevoel in zich dat ik mezelf toe heb gewenst….

Nu ik een tussen balans opmaak, durf ik te zeggen dat ik de waarlijke stappen in mijn leven en ontwikkelingsproces telkens zet(te) onder het toeziend oog van de paarden. Telkens weer bewijzen zij zich onnavolgbaar op vele lagen en manieren. Hun zuiverheid in afstemmen en voelen, hun eerlijkheid en unieke manier van liefdevol confronteren, maakt dat ik telkens weer het lef en de overgave vind (en vond) om dat wat mij vast- en tegenhoudt werkelijk aan te kijken. Om waarlijk te doorleven en transformeren. Stap voor stap oud zeer, (on)bewuste beperkende gedachten, -gedragingen en -overtuigingen achter me latend, steeds dichter komend bij wie ik waarlijk mag zijn: mezelf, Mijn Zelf.

Mijn overgave vind haar voedingsbodem niet langer in slachtofferschap, zij vindt deze in meesterschap. En deze laatste blijkt oneindig veel vruchtbaarder te zijn dan ik ooit heb durven vermoeden.

En dit is wat ik eenieder toewens, bij elke stap die we gaan op ons levenspad. Het lef en de overgave die nodig zijn om waarlijk te groeien naar een volgende laag in ons bestaan. En dit is waar ik en de paarden je bij kunnen helpen als geen ander.

Want ik ben niet alleen een ervaringsdeskundige op het gebied van ‘je leven leven’, samen met de dieren bied ik ook, voor een ieder die dat wil, de informatie die nodig is om te transformeren naar een volgende laag.

Ervaringen van klanten

'Je moet het meemaken om te ervaren hoe bijzonder zoiets is, want bijzonder, dat is het zeker!'

- Sylvia -
Ervaringen van klanten

'Ik kon wel merken, naarmate ons gesprek vorderde, hoe makkelijk ik kon praten. Jacqueline gaf mij een veilig gevoel'

- Laura -
Ervaringen van klanten

'Ontroerend en emotioneel om zonder woorden geraakt te worden in mijn hart'

- Jeannette -
Ervaringen van klanten

'Jouw lieve paarden lieten mij zien: stilstaan of bewegen. Ertussen zit niks...'

- Sabine -
Ervaringen van klanten

'In een prachtige omgeving en bij een puur mensen ontdekken wat of waar jij veranderen kan'

- Annelies -
Ervaringen van klanten

'Ik bedenk me ineens dat ik onbewust gewoon m'n droom aan 't uitvoeren ben!'

- Appje dat ik ontving -
Ervaringen van klanten

'Fijn om op deze manier in vertrouwen je hart te luchten'

- Rob -
Ervaringen van klanten

'Jacqueline en de paarden maken met onvoorwaardelijke liefde en onvermijdelijke confrontatie zichtbaar wat mij te doen staat'

- Sara -