header image

Privé

Privé

 

Particulier aanbod


 • Representant zijn bij een Systemische Familieopstelling o.l.v. paarden

Als representant deelnemen aan deze vorm van Systemische Familieopstellingen is een prachtige manier om kennis te maken met mij en mijn manier van werken. Je bent op zo’n moment aanwezig bij de opstelling van iemand anders en je staat ervoor open om hierbij ingezet te worden om iets of iemand uit het systeem van de vraagsteller te vertegenwoordigen (representeren).
Je hoeft hiervoor geen ervaring met paarden of systemische familieopstellingen te hebben. Respectvol en met aandacht aanwezig zijn en open staan voor het veld dat zich ontvouwt is voldoende.

Je draagt als representant in een systeem een belangrijk steentje bij aan het (ontwikkelings)proces van de vraagsteller.
En hierbij wordt ook jouw persoonlijke systeem zijdelings (aan)geraakt en heeft het voor jou dus ook een toegevoegde waarde. Ervaring heeft namelijk geleerd dat je eigenlijk nooit ‘zomaar’ voor een bepaalde plek in het veld gevraagd wordt. Niet dat de vraagsteller zich hier bewust van is of bewust mee bezig is, in tegenstelling zelfs. Maar dit neemt niet weg dat je achteraf vaak hoort dat het voor de representant ook een waardevolle ervaring is geweest. Soms uit zich dat bijvoorbeeld door een inzicht inzake een eigen vraagstuk of wordt ineens duidelijk hoe iets ‘voor een ander gevoeld heeft’. Soms is het waardevolle direct zicht- en voelbaar en soms uit zich dat pas na enige tijd. Ook in deze is alles goed en dienend.

Eerst volgende datum: zaterdag 17 februari 2018

Kosten van deelname als representant: € 25

Koester je de behoefte om zelf een vraag in te brengen bij een Systemische Familieopstelling o.l.v. paarden? De kosten hiervan bedragen € 125

Meer info over wat het inhoud om als representant aanwezig te zijn vind je in mijn blog.


 • Persoonlijke ontwikkeling onder leiding van paarden

Tijdens deze 1 op 1 Coaching- of Therapiesessies zullen we in het bijzijn van de dieren de door jou ingebrachte vraag of wens als uitgangspunt nemen.

Ik geef taal en toelichting aan de subtiele uitwisselingen en blokkades in de energetische lagen waar de dieren (honden, katten, geiten en paarden) aandacht voor vragen. De paarden zullen bij deze sessies veelal het voortouw nemen. Hun natuurlijke (kudde)gedrag sluit naadloos aan bij het werken aan de hand van de Systemische methodiek (Familieopstellingen), welke een van de belangrijke uitgangspunten vormt van mijn manier van werken.

Dieren zijn van nature afgestemd op deze subtiele energetische lagen, lagen welke voor ons mensen doorgaans veelal onopgemerkt blijven. Samen met hun worden verborgen inzichten en dynamieken voor ons tot uitdrukking gebracht en ontstaat er gelegenheid tot transformatie en vernieuwing.

Het is mijn ervaring dat dieren bij uitstek goede sparringpartners voor ons mensen zijn. Zij hebben geen agenda of (voor)oordelen, zij vinden iets niet goed of fout. Zij voelen ons feilloos aan en geven enkel zuiver en liefdevol terug wat het is, waar het op dat moment waarlijk om gaat. Welk ‘huiswerk’ wij nog hebben liggen, wat ons kan helpen om uit een situatie te geraken of een andere uitkomst te bewerkstelligen

 • Basispakket “Persoonlijke ontwikkeling onder leiding van Paarden”
  • Ben je nieuw bij mij in de praktijk? Dan adviseer ik je om met dit pakket te beginnen. In een vooraf besproken tijdsbestek, heb je een intakegesprek en twee 1 op 1 sessies. Met dit pakket werk je aan een gefundeerde basis. Een basis waar je op kunt steunen, op door kunt bouwen en welke je kunt implementeren in je leven. Om van daaruit, zelfstandig of met ondersteuning, verder te groeien, uit te proberen en te ontwikkelen.
  • Kosten Basispakket: €250, hiervoor krijg je een intakegesprek, 2 individuele sessies bij de paarden en een ondersteunend homeopathisch consult a.d.h.v. een foto

 

 • Verdiepingsconsult “Persoonlijke ontwikkeling onder leiding van Paarden”
  • Deze 1 op 1 sessies vormen een waardevolle aanvulling en ondersteuning tijdens je proces en je leven en kunnen onder meer ingezet worden:
   • Als vervolg op  ‘Basis- en Verdiepingspakket Persoonlijke ontwikkeling onder leiding van Paarden’
   • Wanneer je het ‘met je hoofd’ niet op het kunnen lossen
   • Wanneer je behoefte hebt aan eerlijke feedback, zuivere hulp en (ver)nieuwe(nde) inzichten
   • Als je bewust wilt investeren in een volgende laag van groei en ontwikkeling
   • Wanneer je er klaar mee bent; klaar met hoe het nu gaat
   • Wanneer je het spoor even bijster bent
   • Wanneer je vastloopt en niet goed in je vel zit
   • Een steuntje in de rug nodig hebt
   • Wanneer een nieuwe fase zich aandient en je nog niet (zeker) weet welke weg de jouwe is om hierin te gaan

Samen met mijn dieren licht ik je graag bij op je pad. We bieden je inzicht in- en voor jezelf en hiermee kun jij in beweging komen en je weg weer vervolgen.

Wanneer ik en mijn manier van werken nieuw voor je zijn, adviseer ik je om te kiezen voor het Basispakket Persoonlijke ontwikkeling onder leiding van Paarden.

  • De kosten van een Verdiepingsconsult bedragen €90 per uur. Een sessie duurt -afhankelijk van jouw wensen en hulpvraag- gemiddeld 1 tot 1,5 uur.

 • Systemische familie opstellingen met Paarden

Tijdens deze (mid)dagen werk ik met de principes van het systemisch werken, ook wel familie opstellingen genaamd. Vragen als; Klopt de ordening? Wordt er iets of iemand buiten gesloten? Zijn lichtende voorbeelden hiervan.
De paarden zullen aandacht vragen voor iets of iemand uit het systeem van herkomst van de vraagsteller. En met behulp van representanten zal er een opstelling zichtbaar worden in de ruimte. Het is een bijzondere en helende ervaring voor zowel de vraagsteller als de representanten die deelnemen. Ervaren dat iets is, zoals het is, brengt ruimte en maakt ontwikkeling en beweging mogelijk.

Sta jij ervoor open om door andere ogen te kijken naar datgene waar je tegenaan loopt?

Tijdens deze opstellingen zullen we in het bijzijn van representanten en dieren de ingebrachte vragen, stagnaties of wensen als uitgangspunten nemen. Onder leiding van veelal de paarden kan er zo zicht voor de vraaginbrengers komen op van invloed zijnde onderliggende structuren, bewegingen, blokkades en patronen welke men tot nu toe veelal zijn ontgaan.

Je kunt deze (mid)dag bijwonen als je zelf een vraag in wilt brengen of wanneer je als representant beschikbaar wilt zijn om te worden ingezet tijdens een opstelling/coaching. Als representant kan het dus voorkomen dat je uitgenodigd wordt om iets of iemand te representeren in het systeem van de vraaginbrenger. Je hoeft hiervoor geen ervaring met paarden of systemische familie opstellingen te hebben. Respectvol en met aandacht aanwezig zijn en open staan voor het veld dat zich ontvouwt is voldoende.

Heb jij vraag die je in zou willen brengen? Of zou je als representant aanwezig willen zijn. Hou dan deze website en mijn facebookpagina in de gaten voor geplande data of laat het me weten!

Eerst volgende datum: zaterdag 17 februari 2018 (Thema van die dag: “Krijg Zicht op de Bron van Werk- en Organisatiegedoe’)

Kosten van deelname op deze dag €25 bij deelname als representant en €125 bij deelname als vraaginbrenger.

Geïnteresseerd? Geef je dan nu op!

Meer info over wat het inhoud om als representant aanwezig te zijn vind je in mijn blog.


 • Themadagen & -Workshops
Zaterdag 17 februari 2018
Themaworkshop: “Krijg Zicht op de Bron van Werk- en Organisatiegedoe’

Voor wie?

Voor mensen die:
 • qua werk niet lekker in hun vel zitten
 • het werk gerelateerde gedoe -met alle gevolgen van dien- helemaal zat zijn
 • een andere baan overwegen
 • gericht willen werken aan de bron die aan het gedoe ten grondslag ligt
 • open staan voor een nieuwe invalshoek omtrent het oplossen van gedoe op het werk
 • willen profiteren van de meerwaarde en draagkracht die een afgestemde groep genereert
Of zzp’ers, ondernemers, managers en organisaties die:
 • gedoe in het bedrijf met de voor de hand liggende oplossingen, kennis en kunde niet op hebben kunnen lossen
 • hun vinger er niet op hebben kunnen leggen waarom het niet wil gaan lopen in hun bedrijf of met een product
 • een reorganisatie of nieuwe richting overwegen c.q. te wachten staat
 • gericht willen werken aan de bron die aan het gedoe ten grondslag ligt
 • open staan voor een nieuwe invalshoek omtrent het oplossen van gedoe op de werkvloer of in de organisatie
 • willen profiteren van de meerwaarde en draagkracht die een afgestemde groep genereert

Deze themadag bestaat uit 1 dag(deel) waarbij we vertoeven in de bedding van een afgestemde groep en we aan ieder ingebracht vraagstuk een aparte sessie zullen wijden. Afgestemd op jouw systeem, veld en vraagstuk belicht en onderzoek ik datgene wat speelt en aandacht vraagt in de (veelal niet zichtbare) onderstromen en subtiele lagen. En dat is precies hetgeen wat je nodig hebt om de gewenste verandering stap voor stap in te kunnen gaan zetten. Tijdens deze sessies zullen de Systemische methodiek en het zuivere weten van de paarden een belangrijke basis vormen.

Je kunt deze dag deelnemen als vraagsteller, in dat geval staat ‘jouw gedoe’ tijdens een van de sessies centraal en gaan we er gericht mee aan het werk. Of je kunt deelnemen als representant, je bent dan in de basis als een soort van toeschouwer gedurende de dag aanwezig en je stelt jezelf beschikbaar om, wanneer nodig, als representant iets of iemand te vertegenwoordigen (representeren) in het systeem van de vraagstellers. Lees hier meer info over wat het inhoud om representant te zijn en wat je persoonlijk nog meer zou kunnen brengen, dan enkel kennis maken met mijn manier van werken en het tot dienst zijn in de opstelling van een vraagsteller.

Waarom in groepsverband?
Het werken binnen- en met een ondersteunende groep gelijkgestemden heeft een diepgaande toegevoegde waarde. De energie en verdieping die we gezamenlijk genereren voegt een bijzondere en hel(p)ende dimensie aan het proces toe.

Waarom ik veelal de dieren ons aan de hand laat nemen tijdens het proces?
Dit doe ik omdat:

 • zij van nature af zijn gestemd op de subtiele energetische lagen en alles wat zich daar afspeelt
 • dieren geen agenda of (voor)oordelen hebben
 • zij eerlijke en (opr)echte sparringpartners voor ons zijn
 • dieren iets niet goed of fout vinden, zij geven enkel aan wat er speelt
 • zij ons feilloos aanvoelen en ons zuiver en liefdevol teruggeven wat het is, waar het op dat moment waarlijk om gaat
 • kuddedieren zoals paarden, experts zijn op het gebied van uitdrukking geven aan verborgen inzichten en -dynamieken. En dat mede hierdoor en door hun hulp en ondersteuning de gelegenheid ontstaat tot transformatie en vernieuwing
 • het kudde instinct naadloos aansluit bij de systemische methodiek
 • dieren mensen weten te bereiken op plaatsen en lagen, daar waar andere mensen nauwelijks of niet komen of gewenst zijn
 • zij ons bij ons zogenaamde ‘huiswerk’ brengen; datgene wat ons kan helpen om uit een situatie te geraken of een andere uitkomst te bewerkstelligen
 • en tot slot, niet geheel onbelangrijk, ik de dieren versta en hun feedback en acties toe kan lichten en onder woorden kan brengen

Kosten van deelname op deze dag €25 bij deelname als representant en €125 bij deelname als vraaginbrenger.

Geïnteresseerd? Geef je dan nu op!

Meer info over wat het inhoud om als representant aanwezig te zijn vind je in mijn blog.


 • Feedback van je eigen dier
  • Voel of weet je dat ook jouw dier lessen en boodschappen voor jou (en je gezinsleden) bij zich draagt?
  • Ben jij er klaar voor om in de spiegel te kijken die jouw eigen dier je biedt?
  • Loop je ergens tegenaan wat in de reguliere omgang, training en verzorging niet aan bod komt of niet opgelost wordt?
  • Wil jij de band tussen jou en je dier op een nieuwe manier verdiepen?

En om terug te pakken op de Systemische invalshoek die ik in mijn werk en leven hanteer, kan ik de vraag wellicht het beste als volgt aan je stellen;

Ben ook jij bereid alles ‘te nemen’ wat jouw dier je te bieden heeft?

Dan is deze vorm van consult een dienend hulpmiddel voor jullie. Afgestemd op jouw dier zal ik taal en toelichting geven aan hetgeen hij/zij je (soms al tijdenlang) terug wil geven. Hiermee kan de informatie die via deze weg voor jou beschikbaar is, belicht worden op een manier die voor jou bereik- en verstaanbaar is.

Consult a.d.h.v. een foto: €65 incl. een verslag (per e-mail) van mijn bevindingen

Consult op locatie: €85 excl. eventuele reiskosten

 


 • Homeopathie

Op geheel eigen wijze zet ik ook homeopathie in bij de ondersteuning van dieren en hun eigenaren. Onderscheidend hierin is dat ik de homeopathie, klacht of symptomen niet als op zichzelf staand beschouw. Mijn hoofd is niet leidend in dit traject en ik integreer bewust mijn systemische invalshoek en mijn afstemmen op energetische lagen in het geheel. Wat in grote lijnen wil zeggen dat ik mens en (zijn) dier IN zijn geheel EN als een geheel bezie. In mijn afstemming heb ik dus ook oog voor het huidige systeem, het systeem van herkomst en de (leef)omgeving. En werk ik met zowel het fysieke-, mentale-, energetische- als emotionele lichaam.

Consult a.d.h.v. een foto: €65 incl. een verslag (per e-mail) van mijn bevindingen en excl. eventueel geadviseerde medicijnen

Consult op locatie: €85 excl. eventuele reiskosten en geadviseerde medicijnen


 • Homeopathie, tussentijdse controle

Deze tussentijdse controle is bedoeld voor vaste klanten (in de zowel de vorm van mens als dier) welke in traject zijn en reeds een basis consult Homeopathie hebben gehad. Met deze tussentijdse controle houden we de vinger aan de pols, kan worden bijgestuurd en -gesprongen in het lopende traject of kunnen eventuele puntjes op de i worden gezet.

Tussentijds Controle Consult a.d.h.v. een foto: €35 incl. een verslag (per e-mail) van mijn bevindingen en excl. eventueel geadviseerde medicijnen

 

Ervaringen van klanten

Zó blij met jou! Ik met kalmte en rust.... echt Jacq, dat gelooft niemand :)

- Appje dat ik ontving -
Ervaringen van klanten

'Je moet het meemaken om te ervaren hoe bijzonder zoiets is, want bijzonder, dat is het zeker!'

- Sylvia -
Ervaringen van klanten

'Ik kon wel merken, naarmate ons gesprek vorderde, hoe makkelijk ik kon praten. Jacqueline gaf mij een veilig gevoel'

- Laura -
Ervaringen van klanten

'Ontroerend en emotioneel om zonder woorden geraakt te worden in mijn hart'

- Jeannette -
Ervaringen van klanten

'Jouw lieve paarden lieten mij zien: stilstaan of bewegen. Ertussen zit niks...'

- Sabine -
Ervaringen van klanten

'In een prachtige omgeving en bij een puur mensen ontdekken wat of waar jij veranderen kan'

- Annelies -
Ervaringen van klanten

'Ik bedenk me ineens dat ik onbewust gewoon m'n droom aan 't uitvoeren ben!'

- Appje dat ik ontving -
Ervaringen van klanten

'Fijn om op deze manier in vertrouwen je hart te luchten'

- Rob -
Ervaringen van klanten

'Jacqueline en de paarden maken met onvoorwaardelijke liefde en onvermijdelijke confrontatie zichtbaar wat mij te doen staat'

- Sara -